•بضد التهاب و قرمزی پوست

•بمناسب پوست‌ های چرب، مختلط و مستعد جوش